Prowadzimy:

 • księgi handlowe
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ewidencje podatkowe
 • ewidencje VAT
 • całą dokumentację pracowniczą
 • szkolenia bhp pracodawców i pracowników

  świadczymy również usługi w zakresie:

 • doradztwa i audytu podatkowego
 • reprezentowania klientów w Urzędach Skarbowych i ZUS
 • sporządzania wszystkich sprawozdań (m. in. urzędów statystycznych, banków, GUS, ZUS, SĄD)
 • uczestnictwa w postępowaniu podatkowym i odwoławczym.
 • nadzór nad księgami
 • Zainteresowanym proponujemy indywidualne konsultacje.

  Zapewniamy pełną i kompetentną obsługę:

 • osób fizycznych
 • spółek cywilnych
 • spółek prawa handlowego (także nadzór nad księgami)
 • fundacji
 • partii politycznych
 • stowarzyszeń
 • wspólnot mieszkaniowych
 • związków pracodawców.
 • związków sportowych

  Ponadto służymy pomocą w sporządzaniu / sporządzamy deklaracje:

 • dla Urzędów Skarbowych -
  NIP, VAT, PIT, CIT,
 • dla ZUS -
  ZUA, ZCZA, ZCNA, ZZA, ZIUA, ZWUA, RCA, RNA, RZA, RSA, RGA, RMUA, ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA, DRA.

 • Copyright © 2008 Arete ® All rights reserved